Rexidol
Frequently Asked Questions

Ang Rexidol® Forte ay gamot (pain-reliever) para sa binat/bughat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, o lagnat.

Ito ay may Paracetamol 500mg at Caffeine 65mg.

Mas pinapalakas at pinapabilis ng caffeine ang bisa ng paracetamol sa pag-papaginhawa ng binat/bughat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, o lagnat.

Mas mainam na kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng Rexidol® Forte.

Hindi recommended ang pag-inom ng Rexidol® Forte sa mga may high blood pressure at irregular heartbeat.

Ang Rexidol® Forte ay Php5.00 (SRP) bawat tableta.

Mabibili ang Rexidol® Forte over-the-counter at hindi na kailangan ng reseta.

Mabibili ang Rexidol® Forte sa mga drugstores o botika sa iba't ibang lugar tulad ng Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, St. Joseph, Evercare Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Rose Pharmacy, at iba pa.