Nakikiisa sa mga Pilipino Laban sa COVID-19

Katulad ninyo, nais namin ang kalusugan at kaligtasan para bawat Pilipino. Importante sa amin na kayo ay may sapat na lakas at may matibay na resistensya upang labanan ang mga sakit, at para maalagaan ninyo ang inyong mga pamilya.

Sa ganitong panahon ng matinding sakit, makakaasa kayong patuloy kaming makikipagbayanihan upang maiparating ang alaga sa bawat Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan nito.

Mga Balitang Unilab

Alamin ang mga naiuulat tungkol sa Unilab ngayon.

Mga Kuwentong Alaga

Alamin ang mga kuwentong alaga at pasasalamat mula sa mga frontliners