United Home
Ceetab

Ascorbic Acid

United Home® Ceetab

For prevention and treatment of Vitamin C deficiency

Ang United Home® ay sulit at maaasahang linya ng bitamina at gamot para sa buong pamilya. Ito ay pinagkakatiwalaan dahil sa abot-kaya at dekalidad na mga produkto nito tulad ng bitamina, gamot at ointments  para siguradong alaga ang buong pamilya sa bawat tahanan.

Ascorbic Acid

United Home® Ceetab

What is the product used for?

For the treatment and prevention of Vitamin C deficiency

How much and how often should you use this product?

Orally, 1-2 tablets daily. Or, as directly by a doctor

For more information on safety, precaution and other information about this product, please see the Patient Information Leaflet.

Formulation
Each tablet contains:
Ascorbic Acid (Vitamin C) 500 mg