UHP Ceetab Daily
Ceetab Daily

Ascorbic Acid

United Home® Ceetab Daily

For prevention and treatment of Vitamin C deficiency

Ang United Home® ay sulit at maaasahang linya ng bitamina at 
gamot para sa buong pamilya. Ito ay pinagkakatiwalaan dahil 
sa abot-kaya at dekalidad na mga produkto nito tulad ng bitamina, gamot at ointments  para siguradong alaga ang buong pamilya sa bawat tahanan.

Ascorbic Acid

United Home® Ceetab Daily

What is the medicine used for?

For the treatment and prevention of Ascorbic Acid deficiency

For more information on safety, precaution and other information about this product, please see the Patient Information Leaflet.

Formulation
Each tablet contains:
Ascorbic Acid 500 mg