UHP Lormide
Frequently Asked Questions

Ang United Home Sulfent ay Sulfur ointment na tumutulong para sa paggaling ng acne (pimples) at scabies (galis-aso).

Ang United Home Sulfent ay mabibili for P70 SRP para sa 15g na tube at P100 SRP naman para sa 30g na tube.

Mabibili ang United Home Sulfent sa mga drugstores/ botika sa iba't ibang lugar tulad ng Watsons, South Star Drug, Evercare Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Rose Pharmacy at iba pang mga botika.