United Home Kiddilets Syrup

Paracetamol

United Home® Kiddilets Syrup

For relief of children's fever

Ang United Home® ay sulit at maaasahang linya ng bitamina at gamot para sa buong pamilya. Ito ay pinagkakatiwalaan dahil sa abot-kaya at dekalidad na mga produkto nito tulad ng bitamina, gamot at ointments para siguradong alaga ang buong pamilya sa bawat tahanan.

Available in leading drugstores nationwide

 

Also available in the following drugstores online:

(Click on the drugstore logo to go to the store)

 

Buy from our drugstore partners near you
Mercury Drug Store
123 San Francisco St.
Mercury Drug Store
123 San Francisco St.
Mercury Drug Store
123 San Francisco St.
Mercury Drug Store
123 San Francisco St.